ภาพกิจกรรม
รับบริจาคหนังสือและเสื้อผ้าจากกัลยาณมิตร
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสาธิต ตุลยาภรณ์โชติ ได้เมตตานำหนังสือและเสื้อผ้าหลายขนาดจำนวนมากมามอบให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อส่งต่อไปให้โรงเรียนในโครงการและเด็กที่มีความจำเป็นต่อไป
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,04:59   อ่าน 1366 ครั้ง