ภาพกิจกรรม
กำหนดการประกวดนักอ่าน/นักเขียนบ้านนาประจำปี ๒๕๖๓
( จำนวน 0 รูป / ดู 437 ครั้ง )
หนังสือสำหรับอ่านในการประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๑๔ (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
( จำนวน 0 รูป / ดู 907 ครั้ง )
กำหนดการประกวดนักอ่าน/นักเขียนบ้านนาประจำปี ๒๕๖๒
( จำนวน 0 รูป / ดู 482 ครั้ง )
หนังสือเรื่อง "ประชานิยม ทางสู่ความหายนะ" ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
หนังสือเรื่อง "ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู" ดาวโหลดได้จากเว็บไซต์นี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
การพบกันของครูอาสา
( จำนวน 2 รูป / ดู 511 ครั้ง )
อาจารย์อุษณีย์ วรรณนิธิกุลและครอบครัวมอบหนังสือเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับส่งเสด็จ" และเรื่อง "ผ
( จำนวน 0 รูป / ดู 957 ครั้ง )
รับบริจาคหนังสือและเสื้อผ้าจากกัลยาณมิตร
( จำนวน 0 รูป / ดู 836 ครั้ง )
โครงการ "ธนาคารครูบ้านนา" เปิดทำงานเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑
( จำนวน 0 รูป / ดู 529 ครั้ง )
หนังสือสำหรับอ่านในการประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๑๓
( จำนวน 0 รูป / ดู 503 ครั้ง )