ภาพกิจกรรม
มูลนิธิฯ และกัลยาณมิตรเริ่มเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาสวนครัวอินทรีย์ที่โรงเรียนวัดท่าทรายเมื่อ พย ๖๐
( ดู 602 ครั้ง )
การประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๑๒ นักเขียนบ้านนาครั้งที่ ๔ - ผู้เข้ารอบสุดท้าย
( จำนวน 1 รูป / ดู 647 ครั้ง )
หนังสือเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับส่งเสด็จ"
( ดู 3552 ครั้ง )
หนังสือสำหรับอ่านในการประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๑๒
( ดู 995 ครั้ง )
กัลยาณมิตรของมูลนิธิฯ มอบอังกะลุงให้นักเรียนโรงเรียดวันแหลมไม้ย้อย ๒๓ ธค. ๕๙
( ดู 1035 ครั้ง )
ผู้ชนะเลิศการประกวดนักเขียนบ้านนา ดญ. วนัฐพร เลิศณรงค์
( ดู 965 ครั้ง )
ผู้ชนะและเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนักอ่านบ้านนา
( ดู 939 ครั้ง )
"ห้องสมุดริมทาง" หน่วยที่ ๓ ติดตั้งที่ตลาดโบ๊เบ๊ ต. ป่าขะ อ. บ้านนา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
( ดู 980 ครั้ง )
จักรยานล้อเดียวคันใหม่จากความเมตตาของกลัยาณมิตรทางเฟสบุ๊ค กวิน กวิน มิถุนายน ๒๕๕๙
( ดู 1111 ครั้ง )
จักรยานล้อเดียวรุ่นสำหรับชั้นอนุบาลซึ่งได้รับจากความเมตตาของคุณกิติมา บราวน์ เมษายน ๒๕๕๙
( ดู 924 ครั้ง )