ภาพกิจกรรม
ขุกคูระบายน้ำ
( ดู 997 ครั้ง )
หว่านปอเทืองเพื่อปรับคุณภาพดิน
( ดู 1021 ครั้ง )
เริ่มปรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้
( ดู 1072 ครั้ง )
ประธานมูลนิธินักอ่านบ้านนามอบรางวัลให้ผู้ชนะที่ ๑ การประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘
( ดู 1113 ครั้ง )
อาจารย์ต่อตระกูล ยมนาค มอบหนังสือในงานประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘
( ดู 1208 ครั้ง )
ส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธินักอ่านบ้านนา
( ดู 1027 ครั้ง )
สมาชิกสมาคมรักเรียนเก่าเอเอฟเอสมาร่วมด้วย
( ดู 971 ครั้ง )
นักเรียนในโครงการนำการบิดลูกรูบิคมาสาธิต
( ดู 1037 ครั้ง )
นักเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านของมูลนิธินักอ่านบ้านนานำจักรยานล้อเดียวมาแสดงในงานประกวดนักอ่านบ้าน
( ดู 1203 ครั้ง )
ผู้เข้าประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘ พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
( ดู 1138 ครั้ง )