ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
หว่านปอเทืองเพื่อปรับคุณภาพดิน
( จำนวน 0 รูป / ดู 589 ครั้ง )
เริ่มปรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 662 ครั้ง )
ประธานมูลนิธินักอ่านบ้านนามอบรางวัลให้ผู้ชนะที่ ๑ การประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 684 ครั้ง )
อาจารย์ต่อตระกูล ยมนาค มอบหนังสือในงานประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 763 ครั้ง )
ส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธินักอ่านบ้านนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 588 ครั้ง )
สมาชิกสมาคมรักเรียนเก่าเอเอฟเอสมาร่วมด้วย
( จำนวน 0 รูป / ดู 566 ครั้ง )
นักเรียนในโครงการนำการบิดลูกรูบิคมาสาธิต
( จำนวน 0 รูป / ดู 594 ครั้ง )
นักเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านของมูลนิธินักอ่านบ้านนานำจักรยานล้อเดียวมาแสดงในงานประกวดนักอ่านบ้าน
( จำนวน 0 รูป / ดู 746 ครั้ง )
ผู้เข้าประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘ พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
( จำนวน 0 รูป / ดู 677 ครั้ง )
ผู้เข้าประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘ ขึ้นแสดงความสามารถบนเวที
( จำนวน 0 รูป / ดู 606 ครั้ง )