ภาพกิจกรรม
ผู้เข้าประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๘ ขึ้นแสดงความสามารถบนเวที
( ดู 1033 ครั้ง )
มอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาท 2
( ดู 1002 ครั้ง )
ผู้แทนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นและมูลนิธิสุขุโมมอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาทให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายส่งเส
( ดู 1243 ครั้ง )
ไปรับปุ๋ยอินทรีย์จากผู้มีเมตตา
( ดู 988 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนหลายด้านรวมทั้งพันธุ์หน่อกล้วย
( ดู 960 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนโครงการเรียนรู้ไปเยี่ยมเยือน
( ดู 932 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๕
( ดู 926 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๔
( ดู 991 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๓
( ดู 913 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๒
( ดู 941 ครั้ง )