ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาท 2
( จำนวน 0 รูป / ดู 563 ครั้ง )
ผู้แทนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นและมูลนิธิสุขุโมมอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาทให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายส่งเส
( จำนวน 0 รูป / ดู 816 ครั้ง )
ไปรับปุ๋ยอินทรีย์จากผู้มีเมตตา
( จำนวน 0 รูป / ดู 560 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนหลายด้านรวมทั้งพันธุ์หน่อกล้วย
( จำนวน 0 รูป / ดู 553 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนโครงการเรียนรู้ไปเยี่ยมเยือน
( จำนวน 0 รูป / ดู 530 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๕
( จำนวน 0 รูป / ดู 532 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๔
( จำนวน 0 รูป / ดู 600 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๓
( จำนวน 0 รูป / ดู 506 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๒
( จำนวน 0 รูป / ดู 544 ครั้ง )
ชุมชนมาร่วมด้วย
( จำนวน 0 รูป / ดู 545 ครั้ง )