ภาพกิจกรรม
มอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาท 2
( ดู 774 ครั้ง )
ผู้แทนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นและมูลนิธิสุขุโมมอบหนังสือมูลค่า ๑.๒ ล้านบาทให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายส่งเส
( ดู 1020 ครั้ง )
ไปรับปุ๋ยอินทรีย์จากผู้มีเมตตา
( ดู 765 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนหลายด้านรวมทั้งพันธุ์หน่อกล้วย
( ดู 750 ครั้ง )
ผู้สนับสนุนโครงการเรียนรู้ไปเยี่ยมเยือน
( ดู 719 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๕
( ดู 712 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๔
( ดู 786 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๓
( ดู 697 ครั้ง )
เรียนรู้ด้วยการทำจริง๒
( ดู 730 ครั้ง )
ชุมชนมาร่วมด้วย
( ดู 727 ครั้ง )